Om Exakt Media

Exakt Media AB ger ut nyhetsbreven Pensionsnyheterna, Telekomnyheterna och TV-Nyheterna samt anordnar seminarier och nätverk.

Kontaktuppgifter till medarbetarna är:

Malin Svenberg
Vd
08-455 67 76
malin.svenberg@exaktmedia.se

Mikael Nyman
Chefredaktör Pensionsnyheterna
08-455 67 78
mikael.nyman@exaktmedia.se

Mirza Gazic
Redaktör Pensionsnyheterna
mirza.gazic@pensionsnyheterna.se

Mats Sjödin
Chefredaktör Telekomnyheterna
08-455 67 77
mats.sjodin@exaktmedia.se

Mathias Dahlström
Redaktör TV-Nyheterna
08-455 67 75
mathias.dahlstrom@tv-nyheterna.se

Jenny Stenberg
Ekonomi och kundservice
08-455 67 71
jenny.stenberg@exaktmedia.se

Celia Ljungberg
Kundservice (föräldraledig)
celia.ljungberg@exaktmedia.se


Trygg hantering av dina personuppgifter

Exakt Media AB är ett oberoende förlag som ger ut affärsnyhetsbreven Telekomnyheterna, TV-Nyheterna och Pensionsnyheterna. Vi arrangerar även seminarier och kostnadsfria nätverksträffar för respektive bransch.

Företaget ägs av Mikael Nyman, Mats Sjödin, Malin Svenberg och Ulf Lundblad.

Vi vill att du alltid ska kunna känna dig säker på att de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som gäller.Vilka uppgifter sparar vi?

Kunder

Är du kund hos oss sparar vi de uppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag och leverera tjänsten till dig, till exempel sända dig nyhetsbrevet, skicka information inför seminarier och fakturera.

I normalfallet betyder det att vi sparar namn, företag, adress, eventuell faktureringsadress, e-post och telefonnummer samt i förekommande fall lösenord till respektive nyhetsbrevs hemsida.

Detta är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla dig den tjänst du beställt.Information om tjänster och produkter

I de fall vi endast informerar dig om våra produkter och tjänster sparar vi minsta möjliga information.

Vi använder oss av den rättsliga grunden berättigat intresse, och du kan naturligtvis när som helst välja att bli borttagen från våra sändlistor genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid seminarier delar vi ut deltagarförteckningar i pappersform med uppgifter om namn och företag till deltagarna. Vid nätverksträffar meddelar vi våra eventuella samarbetspartners vilka som deltar. Vid seminarier får utställarna i förekommande fall information om vilka som deltar på seminariet.

Det kan även finnas andra tillfällen där delar med oss av information för att kunna fullfölja vårt uppdrag, ett exempel är tryck av tidning där adressuppgifter lämnas till tryckeriet.

Våra samarbetspartners följer den aktuella lagstiftningen.Hur skyddas dina uppgifter?

Antal personer som har tillgång till kunddata är strikt begränsat, och vi har vidtagit lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att vara säkra på att den information vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den.Rättelse och begränsning av uppgifter

Har vi felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att dessa rättas omgående. Du har också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara så att du är prenumerant på ett nyhetsbrev men inte vill ta del av övrig information om seminarier och nätverksträffar.Radera uppgifter

Du kan begära att dina personuppgifter raderas helt. Det kan finnas legala skyldigheter som gör att vi inte omedelbart har möjlighet att radera uppgifterna. I förekommande fall blockerar vi uppgifterna så att de inte kan användas till andra syften än det som hindrar den begärda raderingen (till exempel bokförings- eller skattelagstiftning).Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Exakt Media AB som ansvarar för de personuppgifter som behandlas.

Exakt Media AB
(org.nr. 556733-3561)
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 67 76
info@exaktmedia.se
Planer framöver

Vi fortsätter vår uppskattade satsning på nätverk inom våra områden. Information kommer löpande på mejlen. Är du inte med på vår sändlista? Skicka ett mejl till info@exaktmedia.se så ser vi till att du håller dig uppdaterad om framtida seminarier och nätverksträffar.


Personuppgiftspolicy

Vi vill att du alltid ska kunna känna dig säker på att de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som gäller. Läs mer om vår hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Vill Du veta mer om Pensionsnyheterna, Telekomnyheterna eller TV-Nyheterna, besök respektive länk nedan.

Pensionsnyheterna »
Telekomnyheterna »
TV-Nyheterna »
Exakt Media AB · Johannesgränd 1 · 111 30 Stockholm · E-post: info@exaktmedia.se · Tel: 08-455 67 70 · Fax: 08-658 43 46 · Orgnr: 556733-3561